Megkezdődött a DD Energy KFt. győri projektjének második kútfúrása

A PannErgy Nyrt. leányvállalata a DD Energy Termelő és Szolgáltató Kft. 2014. december 7-én elkezdte a győri projekt részeként megvalósuló BON-PE-01 jelű kút fúrását. A munkálatokat a DD Energy Kft. megbízásából a PannErgy Nyrt. tulajdonában álló DoverDrill Kft. végzi.

A  Péren  lemélyítésre  került  a győri projekt első     –  PER-PE-01  jelű –  kútja rétegpontos hidraulikai paramétereinek vizsgálatát követve a Társaság megkezdte a győri beruházáshoz tartozó második kút fúrási munkálatait Bőny térségében. A péri fúrás az alapos geológiai előkészítésnek köszönhetően kiemelkedően jó paraméterekkel rendelkező vízadó réteget ért el. A geofizikai és hidraulikai vizsgálatok eredményei az előzetes tesztek során mért eredményekkel összhangban alakultak.

A Bőnyben lemélyítésre kerülő fúrás a triász tetőzóna földtani képződményének geotermikus jellemzőit, hidraulikai viszonyait, vízadó képességét célozza meg feltárni, hozzávetőlegesen 2.400 méter mélységig. A mélyítés jellege, irányított ferdefúrás annak érdekében, hogy a szeizmikus mérésekkel pontosított 40-45 fokos dőlésszögű vetőt az északkelet-délnyugat irányú törésvonalra merőlegesen harántolja. A szükséges engedélyek beszerzését, és a kijelölt terület régészeti megfigyelését követve jelenleg az első szakasz fúrási munkálatai zajlanak, a fúrófej jelenleg 626 méterben halad. Az előző fúrás tapasztalatai és a geológiai rétegsor előrejelzése alapján a kút lemélyítése várhatóan 70-75 napig fog tartani.

„Jelentős  előkészítő  munka  után  még  az  idei  évben  sikeresen  elindítottuk  a  DD Energy KFt. győri projektjéhez kapcsolódó  második  kút  fúrási  munkálatait,  továbbá  megkezdtük  a geotermikus  kutak  körzetében  tervezett  Bőnyi  Hőközpont  terület-előkészítő,  illetve  az úgynevezett szekunder távvezetéki rész első ütemének kivitelezését is. A teljes, közel 13 km hosszú nyomvonal megvalósítása több ütemben készül el, a jelenleg zajló több mint 8 km hosszú távvezetéki szakasz befejezése 2015. év első felére várható, amellyel párhuzamosan további szakaszok kivitelezését is megindítjuk – nyilatkozta Tóth Péter a PannErgy Nyrt. vezérigazgatója, az Igazgatótanács tagja.”

↓